About company

Dopravní projektování, spol. s r. o.

Vážení přátelé,

 

základem úspěchu každého investičního záměru je dobře provedená příprava, provázená aktivní komunikací projektanta se zákazníkem. Tímto přístupem se již více než dvacet let řídí společnost Dopravní projektování, spol. s r. o.

Ve prospěch svých partnerů a zákazníků přitom uplatňuje zkušenosti podpořené dlouhodobou spoluprací s obcemi, kraji a významnými institucemi vč. zahraničních, které se problematikou dopravy a dopravních staven zabývají. Přispívá k tomu rovněž účast společnosti na tvorbě významných koncepčních materiálů, zaměřených na širší a také mezinárodní souvislosti. Naším cílem je vždy dobře zpracovaný projekt a spokojený zákazník.

Dopravní projektování, spol. s r. o., je projektová a inženýrská organizace, která na trhu působí již od roku 1997. Hlavní činností společnosti je projektování dopravních staveb.

Nabízíme projektové práce v oborech železniční a silniční dopravy, pozemních staveb, městské a příměstské dopravy, sdělovací a zabezpečovací techniky a geodetickou činnost.

Dále nabízíme zpracování dopravní technologie a finanční a ekonomické analýzy v oboru dopravních staveb.

Na následujících stránkách našeho webu si vám dovolujeme představit některé ze staveb, na kterých jsme se v minulých letech aktivně podíleli a nabídnout Vám naše komplexní služby.

 

Ing. Miroslav Bezděk, ředitel společnosti

PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

S našimi projekty se můžete setkat na mnoha místech naší země. Podívejte se na vybrané z nich.