Využití vlečky pro výletní vlak DOV – ZOO

Místo stavby:   Ostrava

Investor:           Magistrát města Ostravy

Stupeň:             Investiční záměr

 

Investiční záměr řešil využití stávající železniční vlečky společnosti AWT, a.s. a Vítkovice doprava a.s., pro sezónní vlak, který by spojil Dolní oblast Vítkovice, Novou Karolinu, Slezskoostravský hrad, Hranečník a ZOO Ostrava. Hlavním cílem investičního záměru byl návrh obsluhy jednotlivých navržených zastávek s možností rozdělení stavby do jednotlivých etap. Vybrané zastávky byly zpracovány ve více variantách a zhodnoceny s danými výhodami a nevýhodami pro svou realizaci. Jednotlivé etapy a varianty byly pro účel investičního záměru finančně vyčísleny do nákladových tabulek.