Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem

Hlavním cílem stavby byla celková rekonstrukce lokality centrálního autobusového nádraží, vybudování nového informačního systému a zbudování cyklostezky. Druhotným přínosem rekonstrukce bylo zkvalitnění veřejné autobusové dopravy a zvýšení její atraktivity.

Dalším cílem byla rekonstrukce přestupního terminálu u železniční stanice za účelem zkvalitnění návazností mezi veřejnou drážní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a tím i zrychlení přestupů. Vybudování parkoviště osobních automobilů v lokalitě u železniční stanice umožnilo zlepšení vazeb mezi dopravou individuální automobilovou a veřejnou dopravou (vlaky a autobusy) a tím zvýšení její atraktivity.