Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P6737 v km 27,618 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

Investor:   SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Olomouc

Místo stavby:   Vítkov

 

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího přejezdu a přejezdového zabezpečovacího zařízení. Součástí stavby byla i rekonstrukce stávajících propustků v km 27,608 a v km 27,630. U propustků bylo provedeno odstranění stávající nosné konstrukce a spodní stavby v celém rozsahu a výstavba nových trubních propustků z hrdlových trub o profilu DN 600mm. Konstrukce propustků jsou na vtoku a výtoku zakončeny kolmými ŽB čely s římsami.