Propagační materiály

Propagační materiály byly odborně navrženy, graficky zpracovány a vydány tiskem na základě objednávek krajů a dalších organizací za účelem propagace krajských staveb dopravní infrastruktury, rozvojových projektů, nových vozidel a trendů v dopravě. Dopravní projektování zajistilo komplexní proces zpracování od prvotního návrhu, získání podkladů, grafického zpracování, odsouhlasení s investorem a tisku v požadovaném rozsahu a kvalitě.