Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P6725 v km 18,131 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

Investor:   SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Olomouc

Místo stavby:   Heřmánky

 

Předmětem stavby byla rekonstrukce železničního přejezdu v km 18,131 přes stávající silnici II/472. V prostoru přejezdu se nacházely stávající propustky v km 18,119 a v km 18,148, které byly v rámci stavby rekonstruovány. U propustku v km 18,119 bylo provedeno odstranění stávající nosné konstrukce a spodní stavby a výstavba nového trubního propustku z patkových trub o profilu DN800mm.Na vtoku a výtoku bylo provedeno zakončení šikmými ŽB prefabrikáty, které spolu s odlážděním tvoří šikmá svahová čela. Prostor na vtoku a výtoku je odlážděn lomovým kamenem. U propustku v km 18,148 byla provedena přestavba na trubní propustek z hrdlových trub o profilu DN600mm.Na vtoku a výtoku bylo provedeno zakončení seříznutými ŽB prefabrikáty.